Správná skladovací praxe

Na základě zákona o zdravotnických prostředcích č. 89/2021 Sb. a zákona o in vitro diagnostických zdravotnických prostředcích č.90/2021 Sb. a související prováděcí vyhlášky nabízíme distributorům, dovozcům zdravotnických prostředků, výdejcům a posyktovatelům zdravotních služeb poradenství v oblasti správné skladovací praxe a její zavedení.

Tuto službu nelze jednoznačně vymezit, proto je vše skryto pod pojmem poradenství nebo konzultace na základě požadavků klienta. Pokud by Vaše společnost měla o tuto službu zájem, kontaktuje nás, prosím, na uvedených telefonních číslech nebo e-mailovým dotazem.