Správná skladovací praxe

Na základě zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro č. 375/2022 Sb. a související prováděcí vyhlášky nabízíme distributorům a dovozcům zdravotnických prostředků, výdejcům a posyktovatelům zdravotních služeb, poradenství v oblasti správné skladovací praxe a její zavedení.

Tuto službu nelze jednoznačně vymezit, proto je vše skryto pod pojmem poradenství nebo konzultace na základě požadavků klienta. Pokud by Vaše společnost měla o tuto službu zájem, kontaktuje nás, prosím, na uvedených telefonních číslech nebo e-mailovým dotazem.