Konzultace

Konzultace po proběhnutém interním technickém auditu zdravotnických prostředků

Po proběhnutém auditu je klientovi doručen dokument „Zpráva o interním auditu zdravotnických prostředků“, na jejímž základě se klient může rozhodnout, jak se vzniklou situací naloží. Pokud nedostatky nejsou závažnějšího charakteru, věříme, že je dokážete odstranit sami. Pokud jsou nedostatky větší nebo pokud si na odstraňování nedostatků sami netroufáte, jsme Vám samozřejmě k dispozici. Konzultace týkající se konkrétní ordinace a konkrétních zdravotnických prostředků jsou však prováděny vždy až po provedeném auditu, aby byla zajištěna maximální efektivnost konzultace.

Konzultace

Pokud máte vlastní požadavky nebo potřebujete poradit při zařizování nové praxe, neváhejte nás požádat o konzultaci.