Jak to probíhá

1. Navázání kontaktu

Ať už nás oslovíte Vy nebo my Vás, rádi s Vámi domluvíme osobní schůzku, kde společně probereme vše, co Vás trápí.

2. Vaše požadavky

Poslechneme si Vaše požadavky a cíle. Prohlédneme si pracoviště, kde by se audit měl konat. Společně nastavíme kritéria a očekávání tak, abychom se co nejvíce zaměřili na Vámi a námi vytypovaná krizová místa.

3. Vlastní interní technický audit zdravotnických prostředků

Ve sjednaný den a čas přijdeme do Vaší ordinace a dáme se do toho. Během provádění auditu budeme potřebovat mluvit se všemi zaměstnanci, abychom zjistili, kdo má co na starosti. Pokud je pracoviště na kontrolu připraveno, pak samotná kontrola zabere, samozřejmě podle velikosti pracoviště, zhruba 1,5 až 3 hodiny. Již při kontrole jistě zaslechnete, co není vhodně řešeno a co se nám naopak líbí.

Může se také stát, že část kontrolované dokumentace bude velmi obsáhlá. Pak Vás můžeme požádat o její elektronické zaslání (pokud ji máte takto k dispozici), nebo si ji od Vás vypůjčíme do kanceláře, abychom ji mohli důkladně prostudovat. Samozřejmě poskytnutou dokumentaci zase brzy vrátíme.

4. Písemný závěr auditu

Písemná zpráva o proběhnutém interním technickém auditu zdravotnických prostředků

Během několika málo dnů Vám vypracujeme písemný závěr auditu, ze kterého se dozvíte, co je špatně. Stanovíme míru závažnosti zjištěných nedostatků. Také zjistíte, jaké jsou Vaše povinnosti, aby pro Vás opravdová kontrola kontrolních orgánů neznamenala zbytečné výdaje.

Zde rozsah auditu končí, ale pokud budete mít zájem, pokračujeme dál.

5. Navrhneme řešení

Na základě Vašeho zájmu a provedeného auditu vypracujeme nabídku řešení tak, aby veškeré zjištěné chyby byly odstraněny a vše bylo uvedeno do pořádku. Zpracujeme harmonogramy, provozní deníky, zajistíme instruktáž a nebo domluvíme servis. Zajistíme komunikaci s dodavateli a vyzískáme potřebná povolení. Rozsah těchto prací nelze obecně stanovit, vždy je nutné vycházet z provedeného auditu.

6. Pravidelná kontrola

Pokud budete mít stále pochybnosti, zda děláte vše v oblasti zdravotnických prostředků tak, jak máte, nabízíme Vám pravidelné roční kontroly.

7. Konzultace

Pokud máte vlastní požadavky nebo potřebujete poradit při zařizování nové praxe, neváhejte nás požádat o konzultaci.