Interní audit

Interní audit dokumentace používaných zdravotnických prostředků

Co obnáší a přináší správné vedení dokumentace lékařských přístrojů?

Efektivně, plně a dobře vedená dokumentace lékařských přístrojů na Vašem pracovišti Vám i Vašemu personálu zajistí dělat to, co dělat chcete a máte – léčit pacienty.

Bohužel je zdravotnictví oborem, ve kterém jsou zdravotničtí pracovníci velice zatěžováni administrativou. Rozumíme tomu, že není Vaším cílem po nocích studovat změny v zákonech a nařízeních.

Výhody kvalitní dokumentace

Více času na práci

Nabízíme Vám jistotu, že Vaše dokumentace zdravotnických prostředků je po stránce legislativních požadavků v pořádku a splňuje nejnáročnější normy.

Jsme schopni Vám poskytnout informace o současné legislativě a plánovaných změnách. Nemusíte tak po večer hledat informace a zkoumat, zda se Vás a Vašich přístrojů změny týkají či nikoliv.

Budete mít přehled o tom, co pravidelně dělat

Na základě provedeného auditu Vás upozorníme na časové chyby prováděných prací. Na základě výsledku auditu a Vašeho požadavku vypracujeme harmonogram vztahující se k údržbě a vedení dokumentace Vašich lékařských přístrojů. Vypracujeme časový plán, kde přehledně naleznete vše potřebné a již nikdy na nic nezapomenete.

Zlepší se pracovní prostředí

Na základě auditu je jasné, kdo je za co zodpovědný a kdo má jaké povinnosti. Velice často jsou identifikována slabá místa, která jsou bez pokrytí. Na základě auditu je snadné zbývající místa pokrýt.

Jednoduše dáme Vaší dokumentaci řád

Precizně vedená dokumentace lékařských přístrojů Vám ušetří mnoho času, a tím Vám dá prostor k realizaci Vaší vlastní práce – práce lékaře.