Interní audit QMS

Interní audit QMS – kontrola systému managementu kvality

S rostoucím vývojem, novými technologiemi a neustále se zvyšujícími nároky vznikl i požadavek na zavedení systému QMS (Quality Managemnet Systém) v jednotlivých organizacích. Systém managementu kvality si bere za cíl spojit různorodé vnitřní procesy v organizaci, svým postojem směřuje k procesnímu přístupu při konání projektů a dále umožňuje v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšování jednotlivých sledovaných procesů tak, že vedou k větší efektivnosti společnosti.

Za tímto účelem Mezinárodní standardizační organizace ISO zpracovala a vydala normy pro úpravu systému managementu kvality řady ISO. Naše společnost Vám v této oblasti nabízí možnosti interních auditů QMS systému pro Vaši společnost dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485.